Medlemmar behövs till att bygga vår nya serviceplattform som ska vara på baksidan av rundstallarna. Plattformens syfte är att underlätta kolningen samt att fungera som ute plats för servering när vi har något jippo och restaurangvagnen är framtagen.

  • Nu har byggnationen för servicerampen påbörjats.

    projektledare: Jan Billock tel: 073-6883703  

  • Allmänt Slipersbyte är i fullgång.

    projektledare: Lasse Persson tel: 079-0105172

  • Ogräsröjning / städning inom stallområdet.

    projektledare: ? tel: ?


DET BEHÖVS FLERA HÄNDER SOM JOBBAR I PROJEKTEN

Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg       Tullkammaregatan 15, 791 31 Falun          Tel:         mail: info(AT)mfgdj.nu        All Rights Reserved          Copyright2020 MfGDJ